Käyttöehdot

Päivitetty 18.1.2024

Nonstoppi Oy (myöhemmin Palveluntarjoaja) 3226092-3 toimii verkkokurssien rakentamis- sekä
myyntialustana luonnollisille tai juridisille henkilöille (myöhemmin Palvelun käyttäjä ja Kurssin luoja).

Pidätämme oikeuden toimitusehtojen ja hintojen muutoksiin. Palvelun hinta ilmoitetaan ilman
arvonlisäveroa.

Palveluntarjoajan (Nonstoppi Oy) yhteystiedot:
Sähköposti: info@nonstoppi.fi

Tilaaminen

Kauppa syntyy Palveluntarjoajan ja Tilaajan (Palvelun käyttäjä) välille. Tilaus astuu voimaan
rekisteröitymisen jälkeen. Tehdessäsi tilauksen hyväksyt nämä toimitus- ja käyttöehdot sekä
palveluiden hinnat. Tilauksesta lähetetään vahvistus sähköpostitse tilaajan sähköpostiosoitteeseen.
Kuukausimaksullisissa jäsenyyksissä tilaus jatkuu kuukausilaskutuksena alkaen tilauspäivästä.

Kuukausimaksullisissa jäsenyyksissä (Flow, Fly) lasku lähetetään sähköpostitse Tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, mikäli kurssimyynti alittaa kuukausimaksun hinnan. Muutoin kuukausijäsenyys vähennetään tilityksen yhteydessä.

Voimaantulo ja irtisanominen

Sopimus tulee voimaan, kun palvelunkäyttäjä on suorittanut rekisteröinnin ja hyväksynyt
käyttöehdot. Sopimus on voimassa aina kunkin laskutuskauden (yksi kuukausi) kerrallaan. Sopimus
jatkuu automaattisesti aina seuraavan laskutuskauden kerrallaan, ellei sitä ole irtisanottu.

Sopimuksen irtisanominen

Palvelun käyttäjällä ja Palveluntarjoajalla on molemmilla oikeus irtisanoa Sopimus. Mikäli Palvelun käyttäjä irtisanoo Sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä viimeistään yhtä (1) päivää ennen kuluvan
laskutuskauden päättymistä.

Palveluntarjoajan irtisanoessa Sopimuksen, tulee irtisanominen tehdä
viimeistään neljätoista (14) päivää ennen laskutuskauden päättymistä.
Palvelun käyttäjän tulee irtisanoa palvelu sähköpostitse info@nonstoppi.fi. Saatuasi vahvistusviestin,
kurssi on poistunut myynnistä. Palvelun maksamatta jättäminen EI ole irtisanominen.

Irtisanominen astuu voimaan heti ilmoituspäivästä.

Kurssin luoja määrittelee kurssin keston. Sopimuksen päättyessä (syystä riippumatta) Palvelun
käyttäjä vastaa kurssimateriaalin toimittamisesta opiskelijalle määrittelemänsä keston
mukaisesti.
Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään ilman irtisanomisaikaa, mikäli laskua ei
makseta kahdesta (2) muistutuksesta huolimatta.

Palveluntarjoajalla on myös oikeus irtisanoa Sopimus
ja sulkea tuotemyynti välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli Palvelun käyttäjä rikkoo Käyttöehtoja.

Maksutavat verkkokaupassa

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Paytrail Oyj, y-tunnus 2122839-7.

Paytrail -maksunvälittäjäpalvelun kautta verkkokaupassa onnistuu verkkopankkimaksut Nordea,
Osuuspankki, Danske Bank, Säästöpankki, Oma Säästöpankki, POP Pankki, Aktia, Handelsbanken,
Ålandsbanken ja S-Pankki.

Lue lisää Paytrailista: www.paytrail.com

Kurssin luojana määrittelet itse kurssin myyntihinnan. Hinta tulee olla minimissään 15,00€.
Määrittelemäsi kurssin myyntihinta tulee sisältää aina alv 24 % (vaikka yrityksesi ei olisikaan alv –
rekisterissä). Tämä sen vuoksi että Nonstoppi Oy toimii verkkokauppiaan asemassa ja on alv
velvollinen.

Tilitys/Itselaskutus

Tilityspäivä on kuukauden 1. -7. arkipäivä. Nonstoppi Oy toimittaa tänä aikana myyntiraportin
Palvelun käyttäjän kurssien kokonaismyynnistä edellisen kalenterikuukauden ajalta. Nonstoppi Oy
hoitaa raportoinnin ja laskutuksen kouluttajan puolesta itselaskutuksena. Mikäli myyntiä ei ole, emme lähetä erillistä raporttia. Tilityssummasta vähennetään palvelumaksu (komissio) jäsenyydestä riippuen 10%,
15% tai 20% verottomasta myynnistä. Komissioprosenttiin lisätään alv 24%. 

Maksunvälittäjäkulut sisältyvät Nonstopin palvelumaksuun.

Mikäli yrityksesi ei kuulu Alv- rekisteriin, Nonstoppi tilittää kurssihinnan sisältämän alv:n osuuden verottajalle.

Mikäli yrityksesi kuuluu Alv- rekisteriin, kurssimyynti tilitetään kouluttajalle sisältäen alv 24%.

Palvelun Käyttöehdot

Olemme laatineet seuraavat käyttöehdot Kurssin luojalle (Palvelun käyttäjälle).
Jatkaaksesi kurssin luomiseen Sinun tulee lukea ja hyväksyä alla olevat ehdot.

Kurssit eivät saa sisältää

– Muualta kopioitua materiaalia. Huomioi aina tekijänoikeudet Tekijänoikeus | Tekijanoikeus.fi
käyttämässäsi materiaalissa.
– K-18 materiaalia, syrjintää, väkivaltaa tai muuta loukkaavaa materiaalia.

Sisältö

Mediakirjastoon ladattavissa videoissa koko max 1Gt. Mikäli videotiedosto on isompi, se tulee ladata
Youtube tai Vimeo -palvelun kautta.

Oikeudet

Hyväksyessäsi ehdot, luovutat myynti- ja välitysoikeuden kurssituotteeseen Nontoppi Oy:lle, näin
Nonstoppi Oy voi lainmukaisesti asettaa kurssin myyntiin nonstoppi.fi -kauppapaikassa
(verkkokauppa). Tekijänoikeudet säilyvät aina kurssin luojalla.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu, jos se on tarpeellista Palvelun, sen teknisen
muutoksen tai uudistamisen vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei jatku tarpeettoman
kauan ja että siitä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. Palveluntarjoaja pyrkii
ilmoittamaan etukäteen keskeytyksestä joko Palvelussa tai sähköpostitse. Palveluntarjoaja ei ole
velvollinen korvaamaan palvelunkäyttäjälle keskeytyksistä mahdollisesti aiheutuvia välittömiä tai
välillisiä kustannuksia.

Vastuut

Kurssin luoja (Palvelun käyttäjä) vastaa kurssituotteen reklamaatioista. Kurssin luoja vastaa
jakamansa tiedon oikeellisuudesta ja luvallisuudesta. Nonstoppi Oy ei ole vastuussa
kurssisisällöstä. Nonstoppi Oy verkkokurssialusta toimii verkkokurssien rakentamis -ja
myyntialustana. Nonstoppi Oy:n kurssit myydään sellaisena kuin kurssin tekijä on kurssin rakentanut.
Nonstoppi Oy ei ole vastuussa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle kurssin mahdollisesti sisältämistä
virheistä, puutteellisuuksista ja tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä
vahingoista. Nonstoppi Oy ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien toimintahäiriöiden tai –
katkosten tai vastaavien ongelmien välittömistä ja välillisistä vahingoista. Mahdolliset häiriöt palvelussa
korjataan aina mahdollisimman pian.

Palvelunkäyttäjä vastaa kurssituotteensa sisällöstä ja siitä, että kurssin aineisto tai materiaali ei loukkaa
kolmannen immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, tai lakia, viranomaismääräyksiä tai
hyvää tapaa. Palvelunkäyttäjä vastaa siitä, että hän ei tallenna, levitä, lähetä tai välitä Palvelussa tai
Palvelun kautta tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla oikeudella suojattua aineistoa
ilman oikeudenhaltijan lupaa. Palveluntarjoaja ei tarkasta Palveluun toimitettua aineistoa tai
materiaalia, mutta sillä on oikeus estää tai poistaa Palvelusta aineisto tai materiaali, joka loukkaa
kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, yksityisyyttä tai muita oikeuksia, lakia,
viranomaismääräyksiä tai palveluntarjoajan käyttöehtoja.

Asiakas tallentaa aineiston ja materiaalin Palveluntarjoajan Palveluun omalla vastuullaan ja huolehtii
aineiston varmuuskopioinnista itse.

Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä Sopimus- ja käyttöehtoja. Palveluntarjoaja informoi ehtojen muutoksesta ja muutosten voimaantulosta sähköpostitse. Muutetut käyttöehdot pätevät
voimaantulopäivämäärän jälkeiseen Palvelun käyttöön. Mikäli Palvelun käyttäjä jatkaa Palvelun käyttöä,
hänen katsotaan hyväksyneen muutetut käyttöehdot. Palvelun käyttäjällä on oikeus irtisanoa Palvelu,
ellei hän hyväksy muutettuja käyttöehtoja.

Markkinointi

Hyväksyessäsi ehdot, annat Nonstoppi Oy:lle oikeuden käyttää kurssin julkisia tietoja (myyntiesittely)
markkinoinnissa (Nonstoppi- verkkokauppa, Instagram, Facebook, Google) myynnin edistämiseksi.

Julkaisu

Kaikki kurssit hyväksytään Nonstoppi Oy:n toimesta ennen julkaisua. Nonstoppi Oy: lla on oikeus
poistaa kurssi jos sen sisältö rikkoo sopimusehtoja.
Näihin Käyttöehtoihin ja niihin liittyvään sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia ja niistä johtuvat
erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sovinnollisesti.

Luethan myös Tietosuojaselosteemme huolellisesti läpi ennen palvelun käyttöönottoa.