Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Nonstoppi Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, jossa kerromme Nonstoppi Oy:n asiakkaiden henkilötietojen käsittelystä.

Arvostamme yksityisyyttäsi ja olemme sitoutuneet suojelemaan sitä. Tämä tietosuojaseloste kuvaa mitä tietoja keräämme asiakkaistamme, mihin tarkoitukseen käytämme tietoja ja kuinka suojaamme kerättyjä tietoja. Pyydämme sinua lukeman tämän tietosuojaselosteen huolellisesti läpi ennen verkkosivustomme käyttöä taikka palveluidemme käyttäjäksi rekisteröitymistä.

Tämän tietosuojaselosteen hyväksyminen on edellytys palveluidemme käyttämiselle.

 Laadittu 15.10.2021. Viimeisin muutos 21.9.2023.

Rekisterinpitäjä

Nonstoppi Oy

y-tunnus 3226092-3

Kesontie 2A, 37470 Vesilahti

info@nonstoppi.fi

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Annamaria Poussu, info@nonstoppi.fi

Sirkku Kärkkäinen, info@nonstoppi.fi

Rekisterit

Verkkokauppa-asiakkaiden rekisteri, kouluttajarekisteri, markkinointirekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakastietojen ja käyttäjätunnusten ylläpitäminen
 • Käyttäjien tunnistaminen
 • Palveluiden tuottaminen ja toimittaminen
 • Laskutus
 • Liiketoiminnan, verkkosivustojen ja Palveluiden kehittäminen, suunnitteleminen ja analysoiminen
 • Markkinointitarkoitukset
 • Yhteydenottopyyntöihin vastaaminen
 • Sopimusvelvoitteidemme toteuttaminen
 • Oikeudellisten velvoitteiden ja vaateiden täyttäminen
 • Palveluidemme kohdentaminen

Rekisterin tietosisältö

 

Syöttämällä henkilötietoja Nonstopin verkkosivuilla oleviin lomakkeisiin tai muutoin käyttäjän ilmoittaessa henkilötietojaan Nonstopille, käyttäjä hyväksyy henkilötietojensa keräämisen, käytön ja luovuttamisen tämän tietosuojaselosteen mukaisesti tässä tietosuojaselosteessa ilmoitettuun rajoitettuun tarkoitukseen.

Rekisteriin tallennettavia tietoja:

Verkkokauppa-asiakkaiden (kuluttajien) rekisteri

Henkilön etunimi ja sukunimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postitoimipaikka ja postinumero)

Kouluttajarekisteri

 

Henkilön etunimi ja sukunimi, puhelinnumero, sähköposti, tilinumero IBAN, yritys, y-tunnus, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista

Evästeet

Käytämme evästeitä (“cookies”) ja muita vastaavia tekniikoita. Evästeiden avulla kerätään tietoa kävijäliikenteestä ja parannetaan palvelun käyttökokemusta käyttäjän tietokoneella. Evästeillä ja muilla tunnisteilla on määritetty voimassaoloaika, jonka jälkeen selain poistaa tunnisteen.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä.

 

Tietojen säilytys

 

Asiakastietoja säilytetään sähköisesti niin kauan kuin niitä on tarpeen säilyttää tietosuojaselosteen mukaisesti. Passiiviseksi jääneet henkilötiedot poistetaan säännöllisesti (edellisestä kirjautumisesta kulunut yli 12 kuukautta).

 

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja käytetään ainoastaan yllä kuvattuihin tarkoituksiin (ks. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus).

Asiakasrekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Asiakastiedot kerätään suojattuun sähköiseen tietokantaan, jonne kirjautuminen edellyttää käyttäjätunnusta ja vahvaa salasanaa.

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Tietoja käsittelee vain Nonstoppi Oy:n henkilökunta ja yhteistyökumppanit (verkkosivuston ylläpito, kirjanpitotoimisto) joiden toimenkuvaan se kuuluu ja joita sitoo salassapitovelvollisuus.

Kurssin kouluttajalla on pääsy oman kurssinsa ostaneiden seuraaviin tietoihin: Etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite ja kurssin nimi, johon opiskelija on ilmoittautunut.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakas voi pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoista, jotka on Nonstoppi Oy:n palveluun antanut. Tietoja voi pyytää ottamalla yhteyttä sähköpostilla info@nonstoppi.fi. Käyttäjä voi pyytää henkilötietojen poistoa tai muokkausta. Pyynnöt tulee tehdä aina kirjallisesti sähköpostitse siitä sähköpostiosoitteesta, joka on annettu rekisteröitymisen yhteydessä. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käsittely markkinointia varten.

Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista kuten kirjanpitoa koskevien vastuiden toteutumiseksi tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tietosuojaselosteen päivitys

Nonstoppi Oy saattaa tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toiminnan tai tietosuojaperiaatteiden muuttuessa. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Muutokset tulevat voimaan kun päivitetty tietosuojaseloste on julkaistu. Suosittelemme siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

Yhteydenotto

Voit ottaa yhteyttä sähköpostilla: info@nonstoppi.fi